Zakończenie Prac na Stadionie Śląskim

PKiMSA CARBOAUTOMATYKA zakończyła prace na Stadionie Śląskim.

W ramach Konsorcjum wykonane zostały następujące prace:

Dokończenie robót w branży elektrycznej:
- dostawa i montaż rozdzielnic,
- zabudowa oświetlenia trybun i płyty boiska,
- dokończenie instalacji gniazd zasilających stadion.

Dokończenie prac w branży teletechnicznej:
- montaż systemu CCTV,
- montaż systemu nagłośnienia stadionu,
- montaż systemu sygnalizacji pożarowej,
- montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- montaż systemu dostępów i sygnalizacji alarmowej.

System BMS wraz z systemem wstępu na obiekt.

Dokończenie prac związanych z:
- systemem łączności ze służbami ratunkowymi (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe),
- systemem do obsługi przekazu TV (transmisja TV).