Wpusty kablowe/Cable glands/Кабельные вводы WKK, WKS, Wp, WKM

Wpusty kablowe, przeznaczone są do wprowadzania kabli o przekroju kołowym do wnętrza komor przyłączowych urządzeń elektrycznych grupy I.
Rożnorodność sposobu montażu do obudowy oraz szeroki zakres zastosowanych średnic kabli umożliwia klientom duży wybór odpowiednich wpustów. Niewykorzystane otwory pod wpusty należy zaślepić odpowiednim rodzajem korków zaślepiających.

Cable glands are designed for feeding cables with circular cross section into the inside of connecting chambers of electrical devices with explosion-proof construction. A variety of ways of mounting with the casing and a broad selection of cable diameters make it possible to choose from many suitable glands. Unused holes for glands should be stopped with an appropriate type of a plug.

Кабельные шпонки, предназначены для ввода кабелей кругового сечения внутрь присоединительных камер для взрывозащищенных электроустановок. Разнообразие в методах сборки к корпусу, а также употребление широкого диапазона кабелей предоставляет возможность большого выбора соответствующих кабельных вводов. Невостребованные входные отверстия нужно заглушить своего рода пробками-заглушками.

Wpusty kablowe WKK, WKS, Wp, WKM