Wyłączniki stycznikowe ognioszczelne / Flameproof contactor-type starters / Взрывонепроницаемые контакторные пускатели WSOCA.4 / WSOCA / WSOCA.3 / WSOCA.2

Wyłączniki stycznikowe ognioszczelne WSOCA.4 / WSOCA / WSOCA.3 / WSOCA.2 są małogabarytowym urządzeniami rozdzielczym, przeznaczonymi do załączania, zabezpieczania i sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych.
Charakterystyka:
• budowa przeciwwybuchowa,
• uniwersalność – do wszelkiego rodzaju napędów maszyn górniczych (np. pompy, wentylatory, sprężarki, przenośniki…),
• niewielkie gabaryty,
• duże możliwości konfiguracji i adaptacji do wymagań klienta.

Flameproof contactor-type starters WSOCA.4 / WSOCA / WSOCA.3 / WSOCA.2 are a small-size distribution devices assigned for underground mining, suitable for switching ON, protection and control of electric drives of mining machinery and devices.
Characteristics:
• explosion-proof construction,
• universality – for any type of drive for mining machinery, (e.g. pumps, ventilators, compressors, conveyors…),
• small sizes,
• great scope of configuration and customization.

Взрывонепроницаемые контакторные пускатели WSOCA.4 / WSOCA / WSOCA.3 / WSOCA.2 являются малогабаритным и распределительными устройствами, предназначенными для включения, защиты и управления электрическими приводами горных машин и устройств.
Характеристика:
• взрывозащищенная конструкция,
• универсальность – для всякого рода приводов горных машин (напр. насосов, вентиляторов, компрессоров, конвейеров...),
• небольшие размеры,
• широкие возможности конфигурации и приспособления в зависимости от требований клиента.

Wyłączniki stycznikowe ognioszczelne WSOCA.4, WSOCA, WSOCA.3 i WSOCA.2


Wyłączniki stycznikowe ognioszczelne WSOCA.4, WSOCA, WSOCA.3 i WSOCA.2


Wyłączniki stycznikowe ognioszczelne WSOCA.4, WSOCA, WSOCA.3 i WSOCA.2


Wyłączniki stycznikowe ognioszczelne WSOCA.4, WSOCA, WSOCA.3 i WSOCA.2