Stacja transformatorowa górnicza / Mining transformer station / Шахтная трансформаторная подстанция STGCA

Stacja transformatorowa STGCA przeznaczona jest do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych w podziemiach kopalń.
Charakterystyka:
• budowa przeciwwybuchowa,
• bardzo duże możliwości konfiguracji wyposażenia elektrycznego,
• wykonania bardzo niskie - jedynie 800 mm,
• wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika – odłączniki i uziemniki na odpływach,
• wykonania z 2 różnymi napięciami dostępnymi jednocześnie.

Mining transformer station STGCA is assigned for supplying the electric devices or machinery inside the mine undergrounds.
Characteristics:
• explosion-proof construction,
• great scope of electric devices configuration,
• very low station – only 800 mm,
• high level of user’s safety — disconnectors and downstream earthing switches,
• execution with 1 or 2 various voltages available simultaneously on the low voltage side.

Шахтная трансформаторная подстанция STGCA предназначенная для питания электрических устройств и машин в подземных выработках горнодобывающих предприятий.
Характеристика:
• взрывозащищенная конструкция,
• большие возможности конфигурации электрического оснащения,
• очень низкая станция – только 800 мм,
• высокий уровень безопасности пользователя – разъединители и заземлители на отводах,
• исполнение с 1 или 2 различными заданными уровнями напряжения питания, которые можно использовать одновременно.

Stacja transformatorowa górnicza STGCA