Przemiennik częstotliwości ognioszczelny / Flameproof frequency converter / Взрывозащищённый преобразователь частоты PCOCA-M / PCOCA / MCA-P

Przemienniki częstotliwości PCOCA-M / PCOCA / MCA-P są nowoczesnymi przetwornicami częstotliwości, przeznaczonymi do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych pracujących w napędach maszyn górniczych.
Charakterystyka:
• budowa przeciwwybuchowa,
• uniwersalność – do wszelkiego rodzaju napędów z silnikami asynchronicznymi (np. przenośników taśmowych i zgrzebłowych, pomp, wentylatorów…),
• eliminacja przeciążeń mechanicznych w układach napędowych,
• ograniczenie prądów rozruchowych silników i spadków napięcia w sieci zasilającej,
• łatwa regulacja wydajności procesu technologicznego,
• oszczędności energii elektrycznej i podzespołów mechanicznych,
• duże możliwości konfiguracji i parametryzacji.

The flameproof frequency converters, type PCOCA-M / PCOCA / MCA-P are a frequency converters, assigned for infinitely variable control of rotational speed of asynchronous motors working in the mine machinery drives.
Characteristics:
• explosion-proof construction,
• universality – for any drive using asynchronous motors (e.g. belt and scraper conveyors, pumps, ventilators…),
• elimination of mechanical overloads in driving systems,
• limiting of motor inrush current and voltage drops in power supply network,
• easy adjustment of the technological process capacity,
• savings of electric power and mechanical subassemblies,
• great scope of configuration and parametrization.

Взрывозащищённые преобразователи частоты PCOCA-M / PCOCA / MCA-P являются современными преобразователями частоты с промежуточным контуром напряжения, предназначенными для плавной регуляции вращательной скорости асинхронных двигателей работающих в приводах горных машин.
Характеристика:
• взрывозащищенная конструкция,
• универсальность – для всякого рода приводов с асинхронными двигателями,
• устранение перегрузки в механических приводных системах,
• ограничение пускового тока и падений напряжения в питающей сети,
• удобная регуляция производительности технологического процесса,
• экономия электроэнергии и механических компонентов,
• большие возможности конфигурации и параметризации.

Przemiennik częstotliwości ognioszczelny PCOCA oraz MCA-P


Przemiennik częstotliwości ognioszczelny PCOCA