Ognioszczelny zespół transformatorowy / Flameproof transformer unit / Взрывонепроницаемый трансформаторный блок OZT

Ognioszczelny zespół transformatorowy OZT jest urządzeniem zasilającym, przeznaczonym do zasilania, zabezpieczenia i sterowania aparatury obniżonym napięciem (230, 133, 42 lub 24VAC) w zakładach górniczych.
Charakterystyka:
• budowa przeciwwybuchowa,
• niewielkie gabaryty,
• możliwość zasilania ruchomych maszyn i narzędzi,
• sterowanie zdalne lub lokalne.

Flameproof transformer unit OZT is a supplying device assigned for work inside the mining factories and it is suitable for decrease of the supply voltage, protection and control of the apparatus with the voltages 230 (220), 133(127), 42VAC or 24VAC.
Characteristics:
• explosion-proof construction,
• small sizes,
• a possibility to supply moving machines and tools,
• a remote or local control.

Взрывонепроницаемый трансформаторный блок OZT является устройством питания, предназначенным для работы в горных предприятиях для питания, обеспечения и управления аппаратуры пониженным напряжением 230 (220), 133(127), 42VAC или 24VAC.
Характеристика:
• взрывозащищенная конструкция,
• небольшие размеры,
• возможность питания движущихся машин и устройств,
• удаленное или локальное управление.

Ognioszczelny zespół transformatorowy OZT