Ognioszczelna stacja wielostycznikowa / Flameproof multicontactor station / Взрывонепроницаемая многоконтакторная станция OSWCA.1 / OSWCA.2 / OSWCA.2-MCA-W

Ognioszczelne stacje wielostycznikowe OSWCA.1 / OSWCA.2 / OSWCA.2-MCA-W są urządzeniami rozdzielczym, przeznaczonymi do załączania, zabezpieczania i sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych.
Charakterystyka:
• budowa przeciwwybuchowa,
• uniwersalność – do wszelkiego rodzaju napędów maszyn górniczych (np. ścianowych i przodkowych kompleksów wydobywczych, przenośników taśmowych, układów klimatyzacji i pomp …),
• wersje z przekształtnikami tyrystorowymi zapewniają łagodny rozruchu napędu,
• swobodnie programowalny sterownik PLC dla realizacji złożonych algorytmów oraz przejrzysty i szczegółowy system diagnostyki.

The flameproof multicontactor stations OSWCA.1 / OSWCA.2 / OSWCA.2-MCA-W are a distribution devices assigned for underground mining, suitable for switching ON, protecting and control of electric drives of mining machinery and devices.
Characteristics:
• explosion-proof construction,
• universality – for any type of drive for mining machinery, (e.g. long wall and gallery complexes, belt conveyors, air-conditioning systems and pumps…),
• station versions equipped with thyristor converters to ensure a smooth start-up of drive,
• a freely programmable PLC with a possibility of configuration from the outside of the station, clear and detailed diagnostic system.

Взрывозащищенные многоконтакторные станции OSWCA.1 / OSWCA.2 / OSWCA.2-MCA-W является распределительным устройством, предназначенным для включения, защиты и управления электрическими приводами горных машин и устройств.
Характеристика:
• взрывозащищенная конструкция,
• универсальность – для всякого рода приводов горных машин (напр. очистных и проходческих забоев, ленточных конвейеров, систем кондиционирования…),
• версии исполнения станции с тиристорным преобразователями для обеспечения плавного запуска приводов,
• свободно программируемый контроллер PLC с возможностью настройки снаружи станции, ясная и детальная диагностическая система.

Ognioszczelna stacja wielostycznikowa OSWCA.1 oraz OSWCA.2


OSWCA2img.jpg


Pliki do pobrania
Plik reklamowy .mp3 850 kB Pobierz