Ognioszczelna stacja transformatorowa / Flameproof transformer station / Взрывозащищенная трансформаторная подстанция IT3SCA/b

Stacja transformatorowa IT3SCA/b przeznaczona jest do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych w podziemiach kopalń. Charakterystyka:
• budowa przeciwwybuchowa,
• bardzo duże możliwości konfiguracji wyposażenia elektrycznego.

Mining transformer station IT3SCA/b is assigned for supplying the electric devices or machinery inside the mine undergrounds.
Characteristics:
• explosion-proof construction,
• great scope of electric devices configuration

Шахтная трансформаторная подстанция IT3SCA/b предназначенная для питания электрических устройств и машин в подземных выработках горнодобывающих предприятий.
Характеристика:
• взрывозащищенная конструкция,
• большие возможности конфигурации электрического оснащения.

Ognioszczelna stacja transformatorowa IT3SCA/b