Zestaw napędowy wrót szybowych / Driving unit for shaft gates / Приводной комплект шахтных ворот ZNWS-1

Zestaw napędowy wrót szybowych typu ZNWS-1 służy do przesuwania wrót szybowych. Jest on przeznaczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Charakterystyka:
• możliwość łatwego wysprzęglenia,
• opcjonalnie wykonanie z stali nierdzewnej.

Driving unit for shaft gates type ZNWS-1 is designed for moving of shaft gates. It is intended for operation in the underground mining excavations, where methane and/or coal dust explosion hazard is not present.
Characteristics:
• easy decoupling,
• optionally made of stainless steel.

Приводной комплект шахтных ворот типа ZNWS-1 служит для перемещения шахтных ворот. Он предназначен для работы в подземных выработках горнодобывающей промышленности, где нет взрывоопасности метана и/или угольной пыли.
Характеристикa:
• возможность легкого расцепления,
• опционально изготовлен из нержавеющей стали.

Zestaw napędowy wrót szybowych ZNWS-1