Wyłącznik awaryjny linkowy / Pull-wire emergency stop / Тросовый аварийный выключатель CWA-4

Linkowy wyłącznik awaryjny CWA-4 przeznaczony jest do awaryjnego zatrzymania i zablokowania, maszyn górniczych w sytuacji awaryjnej. Dedykowany jest do pracy w podziemiach kopalń w systemach sterowania m.in. przenośników taśmowych oraz ścianowych.

Charakterystyka:
• zgodność z Dyrektywą Maszynową,
• udokumentowany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa,
• dwustronna kontrola naciągu linki (zabezpieczenie przed zerwaniem),
• wyposażony w moduły identyfikacji blokady,
• dostosowany do współpracy z systemami łączności głośnomówiącej.

The CWA-4 Link Emergency Stop is designed to stop and lock mining machinery in emergency situations. It is dedicated to be operated in Mine undergrounds, in control systems of, inter alia, belt conveyors and long wall conveyors.

Characteristics:
• Machinery Directive compatible,
• documented safety integrity level,
• double-sided control of cable tension (protection against cable rupture),
• equipped with interlock identification modules,
• adjusted to work together with loudspeaker communication systems.

Тросовый аварийный выключатель CWA-4 предназначен для аварийной остановки и аварийного запирания горных машин в чрезвычайных ситуациях. Предназначен для работы в подземных выработках в системах управления, между прочим для ленточных и забойных конвейеров.
Характеристикa:
• соответствие с Директивам о безопасности машин и оборудования,
• документированный уровень неприкосновенности безопасности,
• двухсторонний контроль натяжения троса (защита от срыва),
• оборудованный модулями распознавания блокировки,
• приспособленный к сотрудничеству с системами громкоговорящей связи.

Wyłącznik awaryjny linkowy CWA-4