System wizualizacji / Visualization system / Система визуализации CarboVision CV

CarboVision jest nowoczesnym, uniwersalnym systemem wizualizacji przeznaczonym do monitoringu pracy rożnorodnych procesów technologicznych w przemyśle.

Charakterystyka:
„- wizualizacji danych z procesów przemysłowych typu SCADA,
„- elementy grafiki wektorowej,
„- prezentacja informacji w czasie rzeczywistym,
„- podgląd danych archiwalnych,
„- wielopoziomowy system uprawnień i priorytetów,
„- architektura rozproszona, typu klient-serwer,
„- bardzo duże możliwości konfiguracji i adaptacji systemu pod konkretne aplikacje oraz wymagania klienta.

CarboVision is a modern, universal visualization system, which is designed to monitor the performance of various processes in the industry.

Characteristics:

• SCADA – type data visualization system for industrial processes data,
• elements of vector graphics,
• real-time information presentation,
• archival data viewing,
• multi-level system of authorizations and priorities,
• client-server type distributed architecture,
• very high system configuration and adaptation possibilities for specific Customer applications and requirements.

CarboVision – это современная, универсальная система визуализации, предназначенная для мониторинга режима работы разнообразных технологических процессов в промышленности.

Характеристикa:

• визуализация данных из промышленных процессов типа SCADA,
• элементы векторной графики,
• презентация информации в действительное продолжение,
• просмотр архивных данных,
• многоярусная система прав и приоритетов,
• рассеянная архитектура системы типа пользователь-сервер,
• очень большие возможности конфигурации и адаптации системы к конкретным аппликациям, а также требованиям пользователя.

System wizualizacji CarboVision CV