System cyfrowej łączności głośnomówiącej / Digital voice communications system / Система громкоговорящей связи CUG

System CUG jest cyfrowym systemem łączności porozumiewawczej, przewodowej dedykowanym do pracy w podziemiach kopalń w instalacjach głośnomówiących zabudowanych wzdłuż przenośników taśmowych lub zgrzebłowych, tras kolejek transportowych lub innych obiektów o podobnym charakterze. Realizuje funkcję emisji sygnałów rozruchowych przed startem maszyny, komunikację głosową, rozgłaszanie komunikatów alarmowych, ostrzegawczych oraz dyspozytorskich.

Charakterystyka:
- „cyfrowe przetwarzanie oraz transmisja dźwięku,
- „wysoka jakość emitowanych sygnałów dźwiękowych i komunikatów,
„- wysoka odporność na zakłócenia,
„- szeroka diagnostyka samego systemu oraz urządzeń towarzyszących,
- „modułowa budowa,
„- kable systemowe oraz szybkozłącza.

Komponenty systemu : sygnalizator nadrzędny SK, sygnalizator podrzędny SP, separator US, układ współpracy, zasilacz, bateria IBA. Zasilanie 15VDC, pojedynczy system maksymalnie do 9,6km, odległość pomiędzy sygnalizatorami w ciągu do 100 m.

The CUG System a is digital, wired, one-to-one communication system dedicated to be operated in Mine undergrounds in loudspeaker installations built along belt conveyors or scraper belt conveyors, creeper or cableway routes, or other facilities of similar character.
It is used to perform the function of emitting start-up signals before the machine is started, voice communication, communicating alarm, warning and dispatcher messages.
Characteristics:
• digital processing and transmission of sound,
• high quality of acoustic signals and messages being emitted,
• high immunity to interference,
• abundant diagnostics of the system itself and of its accompanying devices,
• modular design,
• system cables and quick-fit connectors.

Components of the system: master alarm SK, slave alarm SP, separator US, support system, power supply, battery IBA. Power supply 15VDC, single system up to 9.6 km maximum, distance between signalers in a sequence: up to 100m.

Система CUG – это цифровая система условленной, проводной связи, предназначенная для работы в подземных выработках в громких связях, застроенных вдоль ленточных и тормозных конвейеров, трасс транспортных дорог или других объектов подобного типа. Она осуществляет функцию эмиссии пуск-сигналов перед вводом машины в действие, речевую связь, радиовещание сводок тревоги, а также предупредительных и диспетчерских сводок. Характеристика:
• цифровое преобразование, а также звуковая передача,
• высокое качество звуковых сигналов и сводок,
• высокая помехоустойчивость,
• широкая диагностика системы и сопроводительных устройств,
• модульная конструкция,
• системные кабели, а также быстродействующие электрические соединители.

Системные компоненты: высший сигнализатор SK, второстепенный сигнализатор SP, разделитель US, модуль обмена данных с другими системами, источник питания, аккумулятор IBA. Питание 15В постоянного тока, отдельная система, максимально до 9,6км, расстояние между сигнализаторами в одном ряде до 100 м.