Optokonwerter standardu OP485 i OP485d / Optoconverters for RS485 standard OP485 and OP485d / Оптоконвертер стандарта RS485 OP485 и OP485d

Optokonwertery OP485 to iskrobezpieczne urządzenia transmisyjne służące do zmiany sygnału elektrycznego standardu na optyczny. Wyposażone są w porty interfejsu wielomodowego i jednomodowego ze złączami typu SC/APC. Wykonywane w dwóch wersjach – jako samodzielne urządzenie w osłonie ognioszczelnej do zabudowy w strefach zagrożonych wybuchem (OP485d) lub jako urządzenie towarzyszące do pracy poza strefami zagrożonymi wybuchem (OP485).

Optoconverters OP485 are intrinsically safe transmission devices used to convert electrical signal in the RS485 standard into the optical signal. They are equipped with multi-mode and single-mode interface ports with SC/APC-type connectors. They are made in two versions: as a self-contained device in flameproof enclosure to be installed in explosive hazard areas (OP485d), or as an accompanying device to be operated outside explosive hazard areas (OP485).

Оптоволоконные конвертеры OP485– это искробезопасное оборудование передачи, служащее для преобразования электрического сигнала интерфейса RS485 на оптический. Они оборудованы портами одно- и много-модемного интерфейса с соединителями типа SC/APC. Конвертеры изготовляются в двух вариантах – как самостоятельное устройство в огнезащитной оболочке для застройки в зонах взрывоопасности (OP485d) или как устройство, сопровождающее для режима работы вне зон взрывоопасности (OP485).

Optokonwerter standardu OP485 i OP485d