Mediakonwerter ethernetowy / Ethernet media-converter / Этхернет-Медиаконвертер типа MKE-S/1

Mediakonwerter ethernetowy typu MKE-S/1 jest urządzeniem transmisyjnym przeznaczonym do przetwarzania sygnałów elektrycznych standardu Ethernet 10/100/1000 na iskrobezpieczne sygnały optyczne.

Ethernet media-converter type MKE-S/1 is a transmission device designed to process electrical signals in Ethernet 10/100/1000 standard into an intrinsically safe optical signal.

Этхернет-Медиаконвертер типа MKE-S/1 – это устройство передачи, предназначенное для преобразования электрических сигналов интерфейса Этхернет 10/100/1000 на искробезопасные оптические сигналы.

Mediakonwerter ethernetowy MKE-S/1