Koncentrator multimedialny / Media hub / Сетевой концентратор KM-01 / KM-02

Koncentrator multimedialny KM-01 / KM-02 jest urządzeniem zaprojektowanym do tworzenia sieci ethernetowych i koncentracji szeregowych transmisji iskrobezpiecznych RS485. Koncentrator KM-01 / KM-02 przeznaczony jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Media hub KM-01 / KM-02 is intended for building of Ethernet networks and concentration of serial RS485 intrinsically safe transmissions. The Media hub KM-01 / KM-02 concentrator is device designed to operate in underground excavations in methane and/or coal dust explosion hazard areas.

Сетевой концентратор KM-01 / KM-02 предназначен для создания сетей Ethernet и фокуса искробезопасных линей последовательной передачи RS485. Концентратор KM-01 / KM-02 предназначен для работы в подземных горных выработках, в зонах взрывоопасности метана и/или угольной пыли.