Iskrobezpieczny transparent LED ITL / Intrinsically safe LED banner ITL / Искробезопасный баннер LED ITL

Transparent ITL jest iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do wyświetlania komunikatów informacyjnych i ostrzegawczych.
Charakterystyka:
• wyświetlanie komunikatów statycznych, pulsujących lub przesuwających,
• sterowanie poprzez wejścia dwustanowe lub poprzez transmisję RS485,
• wyświetlanie komunikatów w kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym,
• wyświetlacze jedno i dwustronne,
• konfiguracja komunikatów przez użytkownika za pomocą dołączonego oprogramowania.

ITL banner is an intrinsically safe equipment intended for displaying of informative and warning messages.
Characteristics:
• display static, pulsating or scrolling messages,
• control of selection of binary inputs using contacts or through RS485 transmission,
• banner allows displaying of messages in the colours: red, green and yellow,
• single and double-sided displays,
• configuration of messages by the user using the included software.

Баннер ITL является искробезопасным устройством, предназначенным для отображения информационных и предупреждающих сообщений.
Характеристикa:
• отображение статических, пульсирующих или бегущих сообщений,
• управление выбором отображаемых сообщений может осуществляться путем переключения входов с помощью разъемов или трансмиссии RS485,
• отображение сообщения в трех цветах: красном, зеленом и желтом,
• односторонние и двусторонние дисплеи,
• возможность запрограммировать баннер пользователем с помощью прилагаемого программного обеспечения.

Iskrobezpieczny transparent LED ITL