Iskrobezpieczny modem analogowy / Intrinsically safe analogue modems / Искробезопасный аналоговый модем MA-2D/MA-2p

Modemy MA-2D/MA-2p są przeznaczone do zestawiania dwukierunkowych, iskrobezpiecznych łączy telekomunikacyjnych pomiędzy urządzeniami mikroprocesorowymi (np. sterownik, komputer przemysłowy) na odległościach do kilkunastu kilometrów.

Modems MA-2D/MA-2p are designed to juxtapose double-directional intrinsically safe telecommunication links between microprocessor devices (e.g. controller, industrial computer) over more than a dozen kilometer distances.

Эти модемы предназначены для сопоставления дуплексных, искробезопасных линий дальней связи между микропроцессорными устройствами (напр. командоконтроллер, промышленный компьютер) на расстоянии нескольких километров.

Iskrobezpieczny modem analogowy MA-2D/MA-2p