Sieciowa zapalarka szybowa/ Network blasting machine for shafts/ Сетевая стволовая взрывная машинка SZS-1

Zapalarka SZS-1 jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do inicjowania zapalników elektrycznych klasy 0,2A (klasa I), klasy 0,45A (klasa II), klasy 2A (klasa III) w połączeniu szeregowym, równoległym, trójpierścieniowym, równoległo-szeregowym podczas drążenia i pogłębiania szybów. Może być stosowana w robotach strzałowych poziomych, jak i również przy centralnym odpalaniu ZE. Zapalarka posiada wbudowany omomierz do pomiaru rezystancji obwodu strzałowego z miejsca odpalania.

SZS-1 igniter is a stationary device intended for initiation of electric ignitors of class 0.2A (class I), class 0.45A (class II), class 2A (class III) in serial, parallel, trinuclear, paralel-serial connection during drilling and deepening of shafts. It can ne used during blasting works in horizontal blasting works and for ZE central firing. Igniter is equipped with ohmmeter for measurement of resistance of blasting circuit from firing location.

Взрывная машинка SZS-1 является стационарным устройством, предназначенным для инициирования электродетонаторов класса 0,2A (класс I), класса 0,45A (класс II), класса 2A (класс III) в последовательном, параллельном, трициклическом, параллельно-последовательном соединении во время бурения и углубления скважин. Она может использоваться при горизонтальных взрывных работах, а также при центральной детонации электродетонаторов. Взрывная машинка имеет встроенный омметр для измерения сопротивления взрывной цепи с места включения детонации.