Omomierz strzałowy/ Blasting circuit ohmmeter/ Взрывной омметр OSW-1

Omomierz OSW-1 jest urządzeniem przeznaczonym do dokładnego pomiaru rezystancji obwodów strzałowych i pojedynczych zapalników klasy I, II, III, IV wg EN 13763-1.
Pozwala na bezpieczny pomiar omomierzem w przodku w bezpośrednim sąsiedztwie załadowanych otworów strzałowych.

A blasting ohmmeter OSW-1 is a device designed for accurate measurement of resistance of blasting circuit and single blasting caps of I, II, III, IV class according to EN 13763-1. It allows safe measurement with ohmeter in mine face in direct vicinity of loaded blast-holes.

Взрывной омметр OSW-1 это устойство, предназначенное для точного измерения сопротивления взрывных цепей и отдельных электрических взрывателей класса I, II, III, IV по стандарту EN 13763-1. Позволяет осуществлять безопасные измерения омметром в забое в непосредственной близости с заряженными взрывными скважинами.