Kondensatorowa zapalarka strzałowa/Capacitive blasting machine/Конденсаторная взрывная машинка KZS-1

Zapalarka KZS-1 jest urządzeniem przeznaczonym do odpalania zapalników elektrycznych w połączeniu szeregowym. Zapalarka posiada wbudowany omomierz do pomiaru rezystancji obwodu strzałowego z miejsca odpalania, jak również sekwencję odpalania tzn. zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem impulsu strzałowego. • Trzy wersje zapalarki:
- KZS-1/02 dla zapalników 0,2 A [klasa I],
- KZS-1/045 dla zapalników 0,45 A [klasa II],
- KZS-1/M dla zapalników 0,45 A, wyposażona w blokadę metanometryczną.

• Wydajność strzałowa:
- dla KZS-1/02 (120 ZE 0,2A z 2m przewodami Cu (poł. szeregowe)),
- dla KZS-1/045 (140 ZE 0,45A z 2m lub 65 ZE 0,2A z przewodami Cu (poł. szeregowe)),
- dla KZS-1/M (140 ZE 0,45A z 2m lub 65 ZE 0,2A z przewodami Cu (poł. szeregowe)).

Blasting machine KZS-1 is designed to firing the electric blasting caps in serial connection. Blasting machine has got a built-in ohmmeter which allows to measure resistance of blasting circuit. It is also protected against accidental firing of blasting circuit by a firing sequence.
• Three models of blasting machine:
- KZS-1/02 for 0,2 A blasting caps [I class],
- KZS-1/045 for 0,45 A blasting caps [II class],
- KZS-1/M for 0,45 A, equipped with a methanometric interlock.

• Blasting capacity:
- for KZS-1/02 (120 ZE 0,2A with 2m CU wires (serial connection)),
- for KZS-1/045 (140 ZE 0,45A with 2m or 65 ZE 0.2A CU wires (serial connection)),
- for KZS-1/M (140 ZE 0,45A with 2m or 65 ZE 0.2A CU wires (serial connection)).

Взрывная машинка KZS-1 – это устройство, предназначенное для отпалки электрических взрывателей в последовательном соединении. Взрывная машинка имеет встроенный омметр для измерения сопротивления взрывной цепи на месте отпалки, а также последовательность отпалки, т. е. защиту от самопроизвольного срабатывания взрывного импульса.
• Три версии взрывной машинки:
- KZS-1/02 для взрывателей 0,2 A [класс I],
- KZS-1/045 для взрывателей 0,45 A [класс II],
- KZS-1/M для взрывателей 0,45 A, оснащенный метанометрической блокировкой.

• Взрывная производительность:
- для KZS-1/02 (120 ZE 0,2A с 2м проводами Cu (последовательное соединение)),
- для KZS-1/045 (140 ZE 0,45A с 2м или 65 ZE проводами Cu (последовательное соединение)).