Skrzynki rozgałęźne i teletechniczne/Distribution boxes Telecom boxes/Распредительные коробки Телетехнические ящики SRO-3, RTI, STI

Skrzynki rozgałęźne SRO przeznaczone są do łączenia kabli zasilających na napięcie do 1000V AC, a skrzynki teletechniczne RTI / STI do łączenia kabli sygnałowych i teletechnicznych oraz wykonywania połączeń krosujących pomiędzy parami żył rożnych kabli doprowadzonych do tych rozdzielnic. Podzespoły (łączowki, listwy zaciskowe oraz wpusty) montowane są w:
• skrzynce żeliwnej ognioszczelnej (SRO-3),
• szafce metalowej (RTI-...; STI-1, -2),
• skrzynce z tworzywa (STI-3).

Distribution boxes SRO are designed for connecting power cables for voltages up to 1000V AC. Telecom boxes RTI / STI are designed for connecting telecom cables and making crossover connections between pairs of conductors of different cables led into the switchgear. Components (terminal blocks, strips and cable glands) are enclosed in:
• fire-proof cast iron box (SRO-3),
• metal cabinet (RTI-...; STI-1, -2),
• plastic box (STI-3).

Распредительные коробки SRO-3 предназначены для подключения силовых кабелей на напряжение до 1000V AC, а телетехнические ящики RTI / STI предназначены дпя подсоединения телетехнических кабелей и для осуществления кросс-соединений между парами токопроводящих жил разных кабелей, подведенных к этим распределительным устройствам. Подузлы (соединительные колодки, клеммные планки и кабельные вводы) стались застроены в:
• чугунной, взрывонепроницаемой коробке (SRO-3),
• металлическим щите (RTI-...; STI-1, -2),
• в коробке из пластмассы (STI-3).

Skrzynki rozgałęźne i teletechniczne SRO-3, RTI, STI