Serwis branży górniczej

Branża górnicza:
- serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny urządzeń produkcji firmy Carboautomatyka 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu,
- serwis oraz uruchomienia układów automatyzacji w strefach zagrożonych i niezagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach górniczych - układy sterowania przenośnikami taśmowymi, odstawami przenośników, kompleksami ścianowymi, pompowniami, układami załadunków skipów, urządzeniami przyszybowymi, kolejkami, układy sterowania klimatyzacji podziemnych, układy sterowania rozdzielni,
- serwis i uruchomienia układów monitoringu i wizualizacji wyżej wymienionych systemów,
- serwis i uruchomienia systemów identyfikacji osób w podziemiach kopalń.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej prosimy o zgłaszania zaistniałych zdarzeń pod numery:
tel.: 32 323 43 33
fax: 32 323 42 75
email: serwis@carbo.com.pl

HELP DESK CARBOAUTOMATYKA 24H:
32 323 43 33

SERWIS PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI HELP DESK DANFOSS 24H:
668 180 305