Przemiennik częstotliwości ognioszczelny / Flameproof frequency converter / Взрывозащищённый преобразователь частоты PCOCA-M / PCOCA / MCA-P

więcej...

Ognioszczelna stacja wielostycznikowa / Flameproof multicontactor station / Взрывонепроницаемая многоконтакторная станция OSWCA.1 / OSWCA.2 / OSWCA.2-MCA-W

więcej...

Ognioszczelna stacja transformatorowa / Flameproof transformer station / Взрывозащищенная трансформаторная подстанция IT3SCA/b

więcej...

Zasilacz iskrobezpieczny / Intrinsically safe Power supply / Блок питания искробезопасный DZI, UZI

więcej...

Iskrobezpieczny transparent LED ITL / Intrinsically safe LED banner ITL / Искробезопасный баннер LED ITL

więcej...

Ognioszczelny zespół transformatorowy / Flameproof transformer unit / Взрывонепроницаемый трансформаторный блок OZT

więcej...

Ognioszczelne pole rozdzielcze / Flameproof supply / Взрывонепроницаемое распределительное устройство CROK-6z/CROK-6o/CROK-6s

więcej...

Waga taśmociągowa / Belt conveyor weighbridge / Конвейерные весы ROL-1

więcej...

Ognioszczelny komputer przemysłowy / Flameproof industrial computer / Взрывонепроницаемый промышленный компьютер OKP

więcej...

Zamknięty układ chłodzenia z zespołem pompowym / Closed cooling system with pumping unit / Замкнутый контур охлаждения с насосным блоком ZP-1

Zamknięty układ chłodzenia z zespołem pompowym ZP-1

więcej...

Komputer przemysłowy / Industrial computer / Промышленный компьютер PC-G

więcej...

Zestaw napędowy wrót szybowych / Driving unit for shaft gates / Приводной комплект шахтных ворот ZNWS-1

więcej...

Iskrobezpieczny modem analogowy / Intrinsically safe analogue modems / Искробезопасный аналоговый модем MA-2D/MA-2p

więcej...

Optokonwerter standardu OP485 i OP485d / Optoconverters for RS485 standard OP485 and OP485d / Оптоконвертер стандарта RS485 OP485 и OP485d

więcej...

Mediakonwerter ethernetowy / Ethernet media-converter / Этхернет-Медиаконвертер типа MKE-S/1

więcej...