PKiMSA CARBOAUTOMATYKA wygrała przetarg na prace na Stadionie Śląskim

PKiMSA CARBOAUTOMATYKA wygrała przetarg: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I – dokończenie prac w branżach elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych" o wartości 44.995.889,65 PLN netto .

W ramach Konsorcjum zostaną wykonane następujące prace:

Dokończenie robót w branży elektrycznej:
- dostawa i montaż rozdzielnic,
- zabudowa oświetlenia trybun i płyty boiska,
- dokończenie instalacji gniazd zasilających stadion.

Dokończenie prac w branży teletechnicznej:
- montaż systemu CCTV,
- montaż systemu nagłośnienia stadionu,
- montaż systemu sygnalizacji pożarowej,
- montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- montaż systemu dostępów i sygnalizacji alarmowej.

System BMS wraz z systemem wstępu na obiekt.

Dokończenie prac związanych z:
- systemem łączności ze służbami ratunkowymi (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe),
- systemem do obsługi przekazu TV (transmisja TV).