Stadion Śląski / Silesian Stadium / Стадион «Шдёнский»

PKiMSA CARBOAUTOMATYKA w ramach Konsorcjum wykonała następujące prace na Stadionie Śląskim:

Dokończenie robót w branży elektrycznej:
- dostawa i montaż rozdzielnic,
- zabudowa oświetlenia trybun i płyty boiska,
- dokończenie instalacji gniazd zasilających stadion.

Dokończenie prac w branży teletechnicznej:
- montaż systemu CCTV,
- montaż systemu nagłośnienia stadionu,
- montaż systemu sygnalizacji pożarowej,
- montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- montaż systemu dostępów i sygnalizacji alarmowej.

System BMS wraz z systemem wstępu na obiekt.

Dokończenie prac związanych z:
- systemem łączności ze służbami ratunkowymi (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe),
- systemem do obsługi przekazu TV (transmisja TV).

PKiMSA CARBOAUTOMATYKA executed the following works in the Silesian Stadium within the Consortium.
Completion of electrical works:
- delivery and installation of switching stations,
- installation of lighting for stands and playing field,
- completion of socket systems supplying the stadium.

Completion of phone wiring system works:
- CCTV system installation,
- installation of stadium public address system,
- installation of fire alarm system,
- installation of voice alarm system,
- installation of alarm signalling and access systems,

Building Management System (BMS) with facility entrance system.

Completion of works related to:
- emergency services communication system (police, fire service, medical rescue service),
- TV transmission system.

PKiMSA CARBOAUTOMATYKA в составе консорциума выполнила следующие работы на стадионе «Шдёнский»

Завершение электрических работ:
- доставка и монтаж распределителей,
- создание освещения трибун и футбольного поля,
- завершение установки розеток для питания устройств стадиона.

Завершение телетехнических работ:
- монтаж системы CCTV,
- монтаж системы объявлений по стадиону,
- монтаж системы пожарной сигнализации,
- монтаж системы звуковых предупреждений,
- монтаж системы допусков и аварийной сигнализации.

Система BMS вместе с системой входа на объект.

Завершение работ, связанных с:
- системами связи с экстренными службами (полиция, пожарники, скорая помощь),
- системой обслуживания телетрансляций.