Instalacja do produkcji ekogroszku Tauron Wydobycie S.A. / Eco-pea coal production plant TAURON Wydobycie S.A. / Установка для производства твёрдого топлива «экогрошек» Tauron Wydobycie S.A.

W Zakładach Górniczych „Sobieski” w Jaworznie zakończyliśmy budowę Instalacji do produkcji ekogroszku dla Tauron Wydobycie SA.

Powstał nowoczesny kompleks czterech obiektów na powierzchni blisko siedmiu tysięcy metrów kwadratowych. Zaawansowane technologie lini produkcyjnej i obiektu paczkowalni pozwalają uzyskać produkt gotowy do sprzedaży dla masowego odbiorcy jak i klientów indywidualnych. Wysokokaloryczny węgiel o niskiej zawartości siarki gwarantuje nam, że powstały produkt jest ekologiczny i przyjazny środowisku. Prace projektowe, budowlane, elektroinstalacyjne oraz montaż innowacyjnych, racjonalizatorskich technologii wykonywane były w całości przez załogę i kadrę PKiMSA Carboautomatyka SA.

W ramach inwestycji została wykonana:
- hala paczkowalni ekogroszku, wyposażona w urządzenia do automatycznego workowania oraz paletyzacji ekogroszku,
- wiata magazynowa do składowania palet, - wiata produkcyjna,
- boksy składowe węgla - plac magazynowy,
- linie technologiczne (układy przenośników taśmowych, zbiorników, przesiewaczy, separatora i kruszarki),
- stacja trafo, instalacje elektryczne i AKPiA,
- instalacje wodociągowe, przeciwpożarowe i kanalizacyjne,
- place, drogi i tereny zielone wokół obiektów.

We completed construction of the eco-pea coal production plant for TAURON Wydobycie S.A. in “Sobieski” Coal Mine in Jaworzno. The modern development of four facilities in the area of approx. seven thousand square meters was constructed. Advanced processes of the production line and packing facility allow obtaining product ready for sales to bulk buyers and for individuals. Coal with high calorific value and low sulphur content ensures that the product is environmentally friendly and ecological. Design, construction, electrical installation works and assembly of innovative, rationalisation processes where completely ensured by personnel and staff of PKiMSA Carboautomatyka SA. The following facilities were executed within the scope of the project:
- eco-pea coal packhouse, equipped with equipment for automatic bagging and palletization of eco-pea coal,
- warehouse shed for storage of pallets, - production shed,
- storage containers for coal - storage yard,
- process lines (belt conveyor, tanks, screens, separator and crushing mill systems),
- transformer station, electrical installations and instrumentation and control system,
- water supply systems, fire-fighting systems and drainage waste and vents,
- yards, roads and soft landscaped areas around the facilities.

Мы закончили сооружение установки для производства твёрдого топлива «экогрошек» для компании Tauron Wydobycie S.A. на горнодобывающем предприятии Sobieski в Явожине. В результате работ был возведён современный комплекс площадью семь тысяч квадратных метров. Современные технологии производственной линии и системы упаковки позволяют получить продукцию, готовую для продажи как оптовым, так и розничным покупателям. Высококалорийный уголь с низким содержанием серы является экологически чистым и безопасным для окружающей среды. Проектные работы, строительство, установка электрооборудования и внедрение инновационных, рациональных технологий были полностью выполнены персоналом компании PKiMSACarboautomatyka SA.
В рамках проекта были созданы:
- цех упаковки топлива «экогрошек», оборудованный устройствами автоматической загрузки мешков и помещения их на палеты,
- складской навес для складирования палет,
- производственный навес,
- технологические линии (системы ленточных конвейеров, резервуаров, просеивателей и дробилки),
- трансформаторная станция, электрические установки и AKPiA,
- площадки, дороги и зелёные зоны вокруг объектов.