Najciekawsze realizacje

KGHM Polska Miedź S.A. /Huta Legnica/ - Wykonanie dokumentacji technicznej "Instalacja do filtracji szlamu anodowego"

KGHM Polska Miedź S.A. /Huta Legnica/ - Wykonanie koncepcji pn. "Zakup i zabudowa układu filtracji elektrolitu"

KGHM Polska Miedź S.A. /Huta Legnica/ - Projekt przebudowy konstrukcji wsporczych zespołu cyklonów pieców szybowych nr 1 i 2 w HML.

Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM - Wykonanie indywidualnych chłodni wentylatorowych dla 6-ciu sprężarek HALBERSTADT 1 HB - 5K 400/250 na tłoczni Pogórska Wola II

KGHM Głogów - Modernizacja obiektów budowlanych Wydziału przygotowania wsadu - wykonanie dokumentacji technicznej KGHM HM Głogów

KGHM HM Legnica - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego "Budowa dwóch zbiorników magazynowych kwasu wraz ze stanowiskiem załadunku do autocystern Huta Miedzi Legnica - Wydział Kwasu Siarkowego"

KW S.A. /KWK Halemba-Wirek/ - Wykonanie projektu technicznego modernizacji płuczki GII dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK Halemba-Wirek

ZWR Rudna - Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy analizatora rentgenowskiego w Rejonie ZWR Rudna

Tauron Wydobycie /ZG Janina/ - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy infrastruktury sprzedaży drobnicowej węgla ZG Janina

Tauron Wydobycie /ZG Janina/ - Program funkcjonalno-użytkowy budowy odstawy i załadunku węgla w sortym Jaret dla wagonów.

SRK - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo - rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej Katowice

KGHM Cuprom - Opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę testowej instalacji mielenia rudy miedzi KGHM Cuprom

KHW /KWK Mysłowice-Wesoła/ - Opracowanie koncepcji modernizacji załadunku węgla handlowego, obejmującej budowę węzła odwad. Groszku II w ZPM KWK Mysłowice -Wesoła.