KWK Knurów - Szczygłowice

PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A. rozpoczęła realizację dwóch nowych inwestycji:

  1. Modernizacja stacji odwadniania odpadów flotacyjnych ZPMW JSW SA KWK Knurów- Szczygłowice Ruch Knurów.

  2. Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w celu zwiększenia produkcji węgla koksujacego w JSW S.A. KWK Knurów- Szczygłowice Ruch Knurów.