Mikroprocesorowy metanomierz indywidualny / Methane detection unit / Индивидуальный микропроцессорный метанометр MMI-2

Metanomierz MMI-2 jest przyrządem przeznaczonym do ciągłego pomiaru stężenia metanu w atmosferze.
• pomiar metanu w pełnym zakresie od 0 ÷ 100 % CH4,
• możliwość ustawienia progów alarmowych, z sygnalizacją optyczną i dźwiękową,
• rejestracja pomiarów i komunikacja z komputerem.

The methane-meter, type MMI-2 is the instrument assigned for continuous measurement of the methane concentration in the atmosphere.
• methane measurement within full range: 0 ÷ 100 % CH4,
• possible adjustment of alarm thresholds, with optical and sound signalization,
• data recording and communicating with computer.

Метанометр MMI-2 является устройством, предназначенным для постоянного измерения концентрации метана в атмосфере.
• измерение метана в полном диапазоне с 0 ÷ 100 % CH4,
• возможность установления тревожных порожных значений с оптическую и звуковую сигнализацию,
• запись данных и общение с компьютером.