Czujnik parametrów odmetanowania / Methane drainage parameters sensor / Датчик параметров удаления метана CPO-6

Czujnik CPO-6, po zamontowaniu w rurociągu odmetanowania, kontroluje następujące parametry gazów:
• stężenia metanu w rurociągu,
• wilgotność gazu,
• temperatura gazu,
• ciśnienie wewnątrz rurociągu,
• ciśnienie na zewnątrz rurociągu.
Charakterystyka:
• wyposażony w wyświetlacz graficzny,
• współpracuje z: centralami KSP, centralkami DKDP, urządzeniami wykorzystującymi standardy RS-485, 0,4-2V, 1-5V, 4-20mA.

Sensor intended for installation in the methane drainage pipelines. It executes measurements of 6 parameters:
• methane concentration in the pipe line,
• gas humidity,
• gas temperature,
• pressure inside the pipe line,
• pressure outside the pipe line,
• amount of flowing gas.
The sensor is equipped with a monitor with graphical display.
It cooperates with:
• KSP series units,
• DKDP units,
• the other systems using RS-485, 0,4-2V or 1-5V, 4-20 mA current sink.

Датчик предназначен для монтажа в трубопроводах удаления метана. Выполняет измерения четырёх параметров:
• концентрации метана в трубопроводе,
• влажности газа,
• температуры газа,
• давления внутри трубопровода,
• давления снаружи трубопровода,
• количества проходящего газа.
Датчик снабжён монитором с графическим экраном.
Работает вместе с:
• центрами управления KSP,
• коммутаторами DKDP,
• другими системами, использующими стандарт RS-485, 0,4-2В или 1-5В, 4-20 мА нагрузки про току.