PKiMSA Carboautomatyka S.A.

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” SA, jest firmą o 40-letniej tradycji.

PKiMSA Carboautomatyka S.A.
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168
NIP: 646-000-91-29
Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000116581
Kapitał Zakładowy 1 072 180 zł w całości opłacony