Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie / Upgrading works in the Płaszów II Waste Water Treatment Plant in Cracow / Модернизация станции очистки сточных вод Płaszów II в Кракове