EC Zofiówka - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

PKiMSA Carboautomatyka S.A. kompleksowo wykonuje instalacje elektryczne i teletechnicze w ramach Inwestycji "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A."

W ramach projektu wykonujemy prace elektryczne i teletechniczne w:
- układach magazynowania popiołu,
- układach magazynowania sorbentu,
- układach przygotowania i transportu paliwa niskokalorycznego,
- instalacji oleju lekkiego,
- sprężarkowni,
- nawach elektryczne i pylony komunikacyjne,
- maszynowni,
- nawach B-C,
- kotłowni,
- transformatorach blokowych i odczepowych,
- filtrach blokowych,
- wentylatorach spalin,
- pompowni wody p.poż.,
- układzie widy amoniakalnej wraz z pompownią,
- agregacie Diesla,
- zagospodarowaniu terenu.