Biuro projektowe

W Grupie Carboautomatyka działa Biuro Projektowe składające się z zespołu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia projektowe oraz duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych inwestycji i przy opracowaniu wielu projektów.

Oferujemy wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie kompleksowej budowy, modernizacji i rozbudowy:
• zakładów przeróbki mechanicznej węgla i innych kopalin,
• obiektów budownictwa przemysłowego,
• instalacji technologicznych,
• instalacji elektrycznych,
• automatyki i sterowania,
• sieci wodociągowych, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
• instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych,
• wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

W ramach biura świadczymy usługi projektowe w branży:
• technologicznej,
• maszynowej,
• budowlanej,
• elektrycznej,
• instalacyjnej,
• automatyki i informatyki.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
- projekty wykonawcze konstrukcji bramownic wraz z osprzętem i zasilaniem w energię elektryczną,
- projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu dla budowy krajowego systemu poboru opłat,
- projekty przyłączy elektroenergetycznych,
- projekty zasilania stacji transformatorowych SN/nn,
- projekty montażowe konstrukcji podwieszenia wentylatorów,
- projekty montażowe mocowania znaków zmiennej treści,
- projekty wyposażenia tunelu w zakresie sterowania, komunikacji i sygnalizacji.

EKOLOGIA
Oferujemy wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej związanej z budową oczyszczalni ścieków, - pompowni i przepompowni w zakresie:
- automatyki,
- elektryki,
- branży konstrukcyjno- budowlanej,
- branży mechanicznej,
- branży technologicznej,
- branży instalacyjnej (wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja).

BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
- automatyki,
- instalacji elektrycznych,
- BMS,
- instalacji sanitarnych (wod-kan, CO),
- wentylacji i klimatyzacji,
- branży konstrukcyjno – budowlanej.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY / ENERGETYKA / CIEPŁOWNICTWO / KOKSOWNICTWO
Oferujemy wykonanie kompleksowej obsługi projektowej inwestycji w zakresie:
- koncepcji projektowych,
- programów funkcjonalno – użytkowych,
- projektów budowlanych wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- projektów wykonawczych,
- ekspertyz budowlanych,
- przeglądów technicznych obiektów budowlanych, kosztorysów

w następujących branżach:
- automatyki,
- elektryki,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- mechanicznej,
- technologicznej,
- instalacyjnej (wod- kan, CO, wentylacja i klimatyzacja).